Es | Va | En

Tomàquets

TIPUS
Tomàquet Cherry Groc
Tomàquet Cherry Kumato
Tomàquet Arbre
Tomàquet Bola Verda
Tomàquet Canari
Tomàquet Cherry
Tomàquet Cherry Branca
Tomàquet Penjar
Tomàquet Penjar Rest
Tomàquet Daniela
Tomàquet Amanida
Tomàquet Amanida Terreno
Tomàquet Kumato
Tomàquet Pera
Tomàquet Pera Terreno
Tomàquet Rosa
Tomàquet Cor de Bou
Tomàquet Raf
Tomàquet Branca
Tomàquet Branca Terreno
Tomàquet Rebel·lió
TEMPORADA
Indefinit
Indefinit
Indefinit
Indefinit
Tot l'any
Tot l'any
Tot l'any
Tot l'any
Indefinit
D'Octubre a Desembre
Tot l'any
Tot l'any
De Maig a Setembre
De Setembre a Juliol
De Setembre a Juliol
Tot l'any
Tot l'any
D'Octubre a Juliol
Tot l'any
Tot l'any
Indefinit

Tomàquets

TIPUS
Tomàquet Cherry Groc
Tomàquet Cherry Kumato
Tomàquet Arbre
Tomàquet Bola Verda
Tomàquet Canari
Tomàquet Cherry
Tomàquet Cherry Branca
Tomàquet Penjar
Tomàquet Penjar Rest
Tomàquet Daniela
Tomàquet Amanida
Tomàquet Amanida Terreno
Tomàquet Kumato
Tomàquet Pera
Tomàquet Pera Terreno
Tomàquet Rosa
Tomàquet Cor de Bou
Tomàquet Raf
Tomàquet Branca
Tomàquet Branca Terreno
Tomàquet Rebel·lió
TEMPORADA
Indefinit
Indefinit
Indefinit
Indefinit
Tot l'any
Tot l'any
Tot l'any
Tot l'any
Indefinit
D'Octubre a Desembre
Tot l'any
Tot l'any
De Maig a Setembre
De Setembre a Juliol
De Setembre a Juliol
Tot l'any
Tot l'any
D'Octubre a Juliol
Tot l'any
Tot l'any
Indefinit